Referenser

”Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Björn i snart tjugo år. Från början förstod jag inte hur värdefullt det var att skapa en röd tråd i ledarskapet. Det som Björn tillför är en extra dimension till ledarskapet och hjälper oss att sätta service i focus för våra verksamheter.  Björn får högsta betyget för ett proffsigt stöd i vår verksamhetsutveckling. Björn har hjälpt oss med ett kontinuerligt arbete i våra interna arbetsprocesser, och med sitt norrbottniska lugn gett oss en stor trygghet i vårt arbete.” Göran

”Jag har under ett antal år arbetat med utbildningskonsulten, Björn Johansson, i utbildningsprogram för första linjens chefer.  Utbildningarna har varit mycket uppskattade av cheferna för sitt verksamhetinriktade och tillämpbara upplägg. Vid uppföljningar av utbildningarna har Björn fått i snitt 4,6 i betyg på en 5 gradig skala.” Håkan

”Genom åren har jag haft förmånen att samarbeta med Björn i utveckling av organisation och verksamhet.  Björn har utvecklat ledningsgrupper och medarbetare genom god förståelse på vilken grund ledarskap och samverkan mellan individer vilar på. Björn har dessutom levererat konkreta verktyg som skapat värde i vardagen både för ledare och medarbetare. Jag vill särskilt lyfta fram Björns insatser att, under 9 års tid, byggt upp, utvecklat och lett Sundsvalls kommuns ledarakademi som utgjort grunden för stadens ledarskaps och kulturutveckling.”  Stefan

Björn är en viktig del i vår organisations- och grupputveckling. Med sitt lugn, klokhet och kunskap lotsar han oss genom kniviga frågor, ser var knutarna sitter och ställer de rätta frågorna så att vi finner lösningar. Björn är en väldigt inspirerande föreläsare och utvecklar oss både som individer och som grupp.  Utvecklingsdagarna tillsammans med Björn är fyllda med energi, reflektion och igenkännande skratt.Åsa

Citat från deltagare: 

”För första gången har jag kunnat gå hem och direkt  använda de kunskaper vi lärt oss” 
”Björn har ett fantastiskt sätt att göra ledarskapsteorier tillämpbara i praktiken” 

Annons